ارزیابی من از فیلم های جشنواره سی و سوم

نظر من درباره فیلم های جشنواره سی و سوم

از چهار ستاره. 0 بی ارزش/ * ضعیف / ** متوسط / *** خوب / **** عالی

**** : در دنیای تو ساعت چند است
*** و یک چهارم: یحیی سکوت نکرد
*** : چهارشنبه نوزده اردیبهشت/ ارغوان/ رخ دیوانه/ کوچه بی نام/ فرار از قلعه رودخان
**و سه چهارم: احتمال باران اسیدی/ عصر یخبندان/ شیفت شب
**و نیم: ناهید/ مرگ ماهی/ شکاف/ اعترافات ذهن خطرناک من/ نزدیکتر/ جامه دران/ چاقی
**و یک چهارم: پدر آن دیگری/ روزمبادا
** : خانه دختر/ من دیه گو مارادونا هستم/ ماهی سیاه کوچولو/ جزیره رنگین/ روباه/ طعم شیرین خیال
*و نیم : بوفالو/ موقت/ داره صبح میشه/ بهمن/ آزادی مشروط/ ایران برگر/
* : مردی که اسب شد/ دو

/ 0 نظر / 41 بازدید