آیا ستاره سینما در ایران داریم؟

آیا ستاره سینما در ایران داریم؟

کیوان کثیریان

کم نیستند کلمات و مفاهیمی که معنای آن در کشور ما با جاهای دیگر دنیا فرق دارد. عبارت ستاره سینما یکی از اینهاست. شاید ساده ترین و دم دستی ترین تعریفی که از ستاره سینما می شود داد، بازیگری است که شهرت و محبوبیت فوق العاده میان عامه مردم دارد، معمولا خوش سیما و یا بانمک است و تماشاگران، تنها به خاطر حضور او در یک فیلم بلیت می خرند و به سینما می روند. این، اساسا فارغ از کیفیت فنی بازی آنهاست و عوامل متعدد دیگری هم در این مساله دخیلند.
در سینمای پیش از انقلاب از این دست بازیگران کم نبودند. عده ای طرفدار فردین و جمعی کشته مرده ناصر ملک مطیعی بودند. عده ای بخاطر بهروز وثوقی سینما می رفتند و برخی بخاطر سعید راد و کنگرانی و حتی بیک ایمانوردی و ظهوری و همایون. حکایت بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب هم البته مشابه است. حداقل چندین بازیگر مثل ایرن، فروزان، پوری بنایی، گوگوش و... می شود نام برد که نامشان_فارغ از کیفیت بازیگری_ مردم را به سینماها می کشاند.
اما پس از انقلاب و در دهه 60 از سویی این بازیگران به محاق رفتند و از سوی دیگر مبارزه ای جانانه توسط مسوولان وقت سینما با ستاره سازی درگرفت. چهره هایی مثل سوسن تسلیمی که قابلیت ستاره شدن را داشتند، به شدت محدود شدند.
شاید جمشید هاشم پور و اکبر عبدی و کمی فرامرز قریببان و بعدتر تا حدودی ابوالفضل پورعرب این موقعیت را پیدا کردند. در اواخر دهه 80 و دهه 90 رضا عطاران نیز در مسیر ستاره شدن گام بر می دارد.
در میان بازیگران زن نیز پس از انقلاب، در دهه 60 افسانه بایگان کمی به این درجه نزدیک شد و بعدتر نیکی کریمی و هدیه تهرانی در دهه 70  و تا حدودی مهناز افشار در دهه 80 توانستند به مفهوم ستاره نزدیک شوند. اما محمدرضا گلزار شاید بیشتر از همه توانست محبوبیت کسب کند و باعث جلب علاقمندانش به سالن های سینما شود. به عبارت دیگر می شود گفت تنها کسی که در برهه ای به جایگاه ستاره سینما دست یافت گلزار است.
به هر روی سینما هنرصنعتی است که به شدت به ستاره نیاز دارد. ستاره ها در سینمای دنیا یکی از ستون های این صنعتند و بخش زیادی از علاقه مندان سینما، به یمن حضور اینان به سالن های سینما می روند. اما ستاره سازی، قاعده بازی و اقتضائات خاص و حواشی لارم خودش را دارد و ظرفیت ها و بسترهایی می خواهد که بخش اعظم آن به دلایل مختلف در کشور ما فراهم نیست. از همین روست که شاید بشود گفت سینمای ایران درحال حاضر چیزی به نام ستاره ندارد گرچه از بازیگر خیلی خوب، به وفور برخوردار است.

چاپ شده در ماهنامه زندگی ایده آل شماره 176 بهمن 93

/ 0 نظر / 45 بازدید