د ی ر

دير شد / رفت /نرسيدم!

/ 1 نظر / 3 بازدید
پدرام دانش

سلام ! .. از دو بابت متاسفم .. تاسف اول برای اين که واسه دعا کردن ؛ دير رسيدم .. و دومی برای رفتن شون ! .. کار همیشگی مون شده .. دير رسيدن .. جا موندن ... غفلت .. بی خبری .. !!