خواب سفيد

خواب سفيد؛ساده و صادقمهم ترين ويژگی دومين ساخته حميد جبلی سادگی است.جبلی در خواب سفيد ادا در
نمي آورد و نشان می دهد که سينما را (مشخصا سينمای کمدی را)بهانه ای برای طرح مسايل اجتماعی می دا ند. فيلم جبلی بی آنکه به يک ملودرام سطحی نزول کند؛ تاثير گذار از آب
در آمده است. البته شايد مي شد با کوتاه کردن سه چهار دقيقه پاياني؛شدت تاثير گذاری فيلم را بيشتر کرد .
تجربه طولانی جبلی در حيطه طنز و کمدی به او اين امکان را داده است که ترکيبی
متناسب ومطبوع از کمدی کلامی و کمدی موقعيت پديد آورد.
در سال های اخير کمتر فيلمی را ديده ايم که هم بتواند بخنداند بی آن که به دام ابتذال بيفتد و هم حرفی برای گفتن داشته باشد .
فيلم دوم جبلی کاملا اميدوار کننده و ديدنی است و نويد ظهور يک کارگردان فکور و توانمند را
می دهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید