" سیزیف و مرگ"

          " سیزیف و مرگ" اثر " روبرمرل" به کارگردانی بهرام سروری نژاد اجرا و نقد و بررسی شد
کیوان کثیریان در جلسه نقد این نمایشنامه خوانی گفت : نمایشنامه خوانی باید کمی با روخوانی فاصله داشته باشد نه این که تنها 20 درصد با اجرا در صحنه متفاوت باشد. " سیزیف و مرگ" اثر " روبرمرل" به کارگردانی بهرام سروری نژاد اجرا و نقد و بررسی شد.
کیوان کثیریان در جلسه نقد این نمایشنامه خوانی گفت : نمایشنامه خوانی باید کمی با روخوانی فاصله داشته باشد نه این که تنها 20 درصد با اجرا در صحنه متفاوت باشد.

به گزار ش خبرنگار هنری " مهر " ، در جلسه نمایشنامه خوانی روز گذشته، نمایشنامه " سیزیف و مرگ" اثر " روبرمرل" به کارگردانی بهرام سروری نژاد اجرا و نقد و بررسی شد . در این اجرا کا ظم هژیر آزاد ، بنفشه توانایی و بهرام سروری نژاد بازی  کردند .
پس از این اجرا " کیوان کثیریان" منتقد این جلسه گفت:  این متن کاملا مبتنی برموقعیت است . ابتدا باید لایه های ظاهری کار را دید و بعدبه اثراندیشید خود اثر همه چیزرا به ما خواهد گفت . در نهایت ممکن است ما رویه اثر را ببینیم اما  به معنای این نیست که ما به کار فکر نمی کنیم .
 وی در ادامه افزود:  برداشت آزاد  آقای سروری نژاد کارگردان این اجرا می توانست در وجوه مختلف اثر نمود یابد که این درک باید کم کم و با یک حرکت درونی شکل گیرد. به عقیده من برخلاف نظر کارگردان این اجرا یک کارگردانی آزاد نداشت و نمی توان گفت که یک نمایشنامه خوانی بوده زیرا به اندازه یک کار مستقل حرکت داشت در حالی که در نمایشنامه خوانی  حرکات ،لباسها ، حالت چهره و شکل وتن صدای بازیگر به ما ذهنیت میدهند .
در ادامه جلسه، مهرداد ابروان عضو کانون ملی منتقدان تئاتر نیز با طرح سوالاتی ، متذکر شد: در این متن مرگ دست بسته وبه زانو در آمده است و مرل می گوید انسان خود گرگ خود است و نیازی به مرگ ندارد و وجه ضد بورژایی متن مدنظر است، زیرا این نویسنده اندیشه چپ داشته است. وی همچنین در باره اجرا هم گفت: باید دونکته را به عنوان نقد بگویم یکی این که ما در اینجا نمی دانیم آیا  یک نمایشنامه می خوانیم یا اجرایی برروی صحنه می بینیم؟ چرا این قدر میزانس های حرکتی در این اجرا وجود دارد؟ این با مفهوم نمایشنامه خوانی تناقض دارد و دیگر این که جنس بازیها باهم هماهنگ نبودند یک بازیگرنرم بازی می کرد وبقیه تیپ بودند.
بهرام سروری نژاد، کار گردان، در پاسخ به این منتقدان اظهار داشت: انتخاب جنس بازی عمدی بود زیرا در این اثر ما تعدادی شخصیت داریم که می آیند ومی روند و عقایدی دارند اما سیزیف در برابر همه اینها قرار می گیرد. من می خواستم سیزیف با بقیه متفاوت باشد. وی درباره سبک اجرا یادآو ری کرد: باید بگویم برخی آثاربا صرف روخوانی مفهوم هستند اما بعضی دیگربا صرف دیالوگ  نمی توانند مفاهیم اثر را ارائه دهند و باید همراه با حرکت، دیالوگها را شنید مانند" تبعیدی ها" از جمیز جویس. درباره کم رنگ بودن تفکر طبقاتی اثر در این اجرا باید متذکر شوم که من نمی خواستم تنها به وجه طبقاتی اثر بپردازم ودوست داشتم فراترروم من به بیان مسایل فلسفی از زبان فیلسوف اعتقاد ندارم ودوست دارم در قالب کمدی و طنز حرفم رابزنم بنابر آدمهای نمایشم را لوده وحتی دلقک گرفتم .


/ 2 نظر / 6 بازدید
banafshe

akhe

رضایی

سلام