آوازهای سرزمين مادری ام

آوازهای سرزمين مادری ام ؛گامی به سوی مخاطب


آوازهای سرزمين مادری ام - که باز هم داستانش در کردستان می گذرد - نسبت به ساخته قبلی بهمن قبادی مخاطب مدار تر است. اين فيلم داستان سرراست تری نيز دارد واز اين حيث برای قبادی -که جزو فيلمسازان متفاوت سينمای ايران محسوب می شود - يک موفقيت و گامی به طرف مخاطب به حساب می آيد.
فيلم به رغم آنکه به زبان کردی و با زير نويس فارسی نمايش داده می شود اما با استفاده صحيح از جذابيت های ذاتی داستان و ريتم مناسب مخاطب نا آشنا با زبان کردی را هم تا انتها با خود همراه می کند.
بازی های خوب به همراه فضای سرد و غريب فيلم نيز می تواند از عوامل موثر در جذابيت آن باشد.
گرچه اين دومين ساخته قبادی گامی به پيش محسوب می شود اما هراس از اين که او در مسير فيلمسازی خود به تکرار و يکنواختی برسد دلواپسی بيجايی نيست.

/ 0 نظر / 4 بازدید