تو آزادي

تو آزادي؛ يك فيلم كانوني كلاسيك!


محمد علي طالبي از آن دسته فيلمسازاني است كه فيلم ساختن درباره كودكان از دلمشغولي هاي اصلي آن هاست.
«تو آزادي» هفتمين ساخته بلند محمد علي طالبي، اصلاً چيز جديدي ندارد. نگاه او به كودكان كانون اصلاح و تربيت، همان نگاه غمخوارانه و دلسوزانه از نوع كانوني است.
طبق معمول، اين كودكان درباره جرايمي كه مرتكب شده اند، مقصر اصلي نيستند. فقر، جامعه، طلاق و نامادري، باعث تمام بدبختي هاي آن ها ست. وقتي هم كه آزاد مي شوند نه جامعه پذيراي آنان است و نه حتي خانواده خود آن ها.
ملاحظه مي كنيد كه اين تم ها در فيلم هاي گذشته سينماي ايران به كرات مورد استفاده قرار گرفته . طالبي هيچ نگاه جديدي ارايه نمي دهدو فيلم در لحظاتي، تمام تلاش خود را مي كند كه تأثيرگذار باشد و حتي قطره اي اشك، تحويل بگيرد، ولي تنها در حد شعار محدود مي ماند.

/ 0 نظر / 4 بازدید