ستاره های من به فیلم های ایرانی سال 90 / ماهنامه 24

سینمای ایران 90 

***

یه حبه قند

***

سعادت آباد

-

راه آبی ابریشم

2/1**

مرگ کسب و کار من است

**

آلزایمر

**

ندارها

2/1**

پرتقال خونی

2/1**

زندگی با چشمان بسته

2/1*

شکارچی شنبه

****

جدایی نادر از سیمین

***

اینجا بدون من

***

ورود آقایان ممنوع

**

جرم

***

مرهم

½**

آقا یوسف

-

شبانه روز

**

قصه پریا

**

برف روی شیروانی  داغ

½**

سیزده 59

**

سوت پایان

½*

یکی از ما دونفر

-

شرط اول

-

اخراجی ها 3

-

پایان نامه

**1/2

اسب حیوان نجیبی است

**1/2

بدرود بغداد

**1/2

گلچهره

*1/2

درامتدادشهر

 *

اخلاقتو خوب کن

**1/2

چیزهایی هست که نمی دانی

**1/2

شیرین

**1/2

شب

*1/2

جعبه موسیقی

 **** عالی       ***خوب     **متوسط     *ضعیف    0 بی ارزش

کیوان کثیریان

 ماهنامه 24 ویژه نوروز 90

/ 0 نظر / 7 بازدید