بیضایی را برگردانیم/ آیا نام ایران کمتر از فجر محترم است؟!/ یادداشتی در شرق

بیضایی را برگردانیم/ آیا نام ایران کمتر از فجر محترم است؟!کیوان کثیریان 1. به گمانم دیگر وقتش رسیده که سازمان سینمایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 292 بازدید

فرصت هایی که در سینما می سوزند/ یادداشتی در روزنامه شرق

فرصت‌هایی که در سینما می‌سوزند کیوان کثیریان   دیگر داریم استاد فرصت‌سوزی می‌شویم به‌خصوص در حوزه فرهنگ و سینما. دیگر توجهی نداریم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 344 بازدید
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
9 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
11 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
8 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
20 پست
بهمن 90
11 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
10 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
16 پست
مهر 84
8 پست
شهریور 84
8 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آبان 83
3 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
6 پست
اسفند 81
7 پست
بهمن 81
6 پست
دی 81
10 پست
آذر 81
6 پست
آبان 81
3 پست
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی
مسعود یوسفی
بازیگر : ‌تئاتر ، سینما و تلویزیون