Image and video hosting by TinyPic

نگاهی به فيلم های جشنواره ۲۳(۱)

يك تكه نان

داستاني نه تازه

وقتي قرار باشد كمال تبريزي درباره معجزه فيلم بسازد حاصل كار، لااقل، كنجكاوي برانگيز جلوه مي‌كند. داستان يك تكه نان همانند تمام همتايان خود اينجا چراغي روشن است، قدمگاه و تولد يك پروانه در روستا به وقوع مي‌پيوندد. فضاهاي باز و بكر و خلوت، اين امكان را به فيلمنامه‌نويس داده است تا از طبيعت به عنوان يك عنصر مؤثر در داستان بهره ببرد و حضور خداوند را به بهانه خلق زيبايي‌هاي كوه و دشت بيشتر به رخ بكشد.

در فيلمنامه يك تكه نان، حرف اصلي، رسيدن است. رسيدن يك انسان به قله وصل قيس. جوانكي كه از ناكجاآباد آمده و لوح ضميرش از هر آن چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است، در مسيري قرار مي‌گيرد كه انتهاي آن اتصال به منبع رحمت است. او در اين مسير تنها كسي است كه راه درست را انتخاب مي‌كند. دست غيب به كمك او مي‌آيد تا از راهي كه همگان به خطا مي‌پيمايند و به خطا، نشانه‌هاي حق را بيش از اصل آن مورد توجه قرار مي‌دهند، دور شود و به راه ديگري كه اتصال بي‌واسطه، انتهاي آن است پا بگذارد. قيس حتي سوادخواندن ندارد ولي قرآن به قلب او راه مي‌يابد. ضمير بي‌پيرايه او براي تمام كلام حق جا دارد. شباهت‌هاي قيس به رحمان قدمگاه و شخصيت ناقص‌ عقل اينجا چراغي روشن است نيز انكار ناشدني است.

يك تكه نان، يك تكه نان را وسيله قرار مي‌دهد تا معجزه نمودي عيني‌تر بيابد؛ تكه ناني كه قيس آن را بوسيده است دختركي را شفا مي‌دهد.

در فيلمنامه يك تكه نان همچون مارمولك و ليلي با من است باز هم تصادف به عنوان يك عنصر تعيين‌كننده حضور دارد و اتفاقاً تصادف‌ها از همان جنس است. همان گونه كه انگار دستي از غيب، مثلاً جهت تابلوي خط مقدم را در ليلي با من است، عوض مي‌كند، يا در مارمولك همه چيز دست به دست هم مي‌دهد تا رضا لو نرود، در يك تكه نان هم از اين تصادف‌ها وجود دارد. پنچري اتومبيل نيروي انتظامي، نداشتن زاپاس، لغزيدن پاي قيس هنگام رفتن به راه نادرست و تصادف‌هايي از اين دست، همانند فيلم‌هاي قبلي تبريزي، موانعي در راه رسيدن شخصيت اصلي به سرنوشتي محتوم‌اند. اين تصادف‌ها را گويي يك دست ناپيدا پديد مي‌آورد تا شخصيت اصلي به كمال برسد و تحولي آشكار در او پديد آيد. اما با تمام اينها يك تكه نان بديع نيست. حسي كه با ديدن فيلم، دست مي‌دهد، دلپذير است اما تازه نيست. جنس فيلم و نوع چيدمان اطلاعات به نحوي است كه  پايان آن دور از انتظار به نظر نمي‌رسد. يك تكه نان قصه چندان پيچيده‌اي هم ندارد. اين سادگي مفرط و قابل پيش‌بيني بودن، لذت كشف را از مخاطب مي‌‌گيرد اما شكست زمان و تلفيق سه زمان گذشته و حال و آينده از نكات قابل توجه فيلم و البته فيلمنامه است.

كافه ترانزيت

نگاه متفاوت به قصه‌اي تكراري

كافه ترانزيت قصه‌ تازه‌اي ندارد و تازه به واكنش پنجم شبيه است. اما آن چه اين فيلم را متمايز مي‌كند، نگاه متفاوت و البته منطقي كامبوزيا پرتوي به موضوع است. ريحان، زني كه شوهرش را تازه از دست داده است،‌ دچار فرامين دست و پاگير سنت مي‌شود و مي‌خواهند مجبورش كنند به عقد برادر شوهرش درآيد. پرتوي در  پرداخت چنين خط داستاني متفاوت عمل مي‌كند و وجوه پنهان شخصيت زن داستانش را برملا مي‌سازد. ريحان، مي‌‌خواهد روي پاي خود بايستد، شعار روشنفكرانه نمي‌دهد، بلكه دست به عمل مي‌زند. فرار نمي‌كند، مي‌ماند و مقاومت مي‌كند. ريحان قلب هم دارد. عاشق هم مي‌شود، اما سنت‌هاي اطرافش را هم مي‌شناسد، به بچه‌هايش هم فكر مي‌كند، با شرايط، منطقي برخورد مي‌كند. دنبال حقنه كردن حقوق زنان به ديگران نيست، حق خودش را مي‌گيرد.

ناصر ـــ مرد فيلم پرتوي ـــ هم منطقي‌تر و واقعي‌تر است. او برخلاف مرد بي‌منطق و مستبد واكنش پنجم گانگستر نيست، آدم است. او هم دل دارد، سنتي هست اما انسان است. عليه ريحان اقدام مي‌كند، ولي به يك جدال پاياپاي راضي است.

اما شيوه روايت در كافه ترانزيت مشكل دارد. تكليف راوي در فيلم نامشخص است. فيلم با روايت راننده يوناني آغاز مي‌شود كه از ريحان مي‌گويد. بعد از آن كه به ريحان مي‌رسيم، روايت به داناي كل تبديل مي‌شود. اين دوگانگي تا پايان فيلم ادامه دارد.

توضيحات شفاهي پرتوي در اين‌باره كسي را قانع نكرد ولي از اين نكته هم نبايد گذشت كه از پرتوي در مقام يك فيلمنامه‌نويس حرفه‌اي، بعيد است كه چنين اقدامي را از سر سهو انجام داده باشد.

 

 


کیوان کثیریان
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

کیوان کثیریان


نویسندگان


آرشیو مطالب گذشته
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آبان ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱


Baznegar

لینک دوستان
لینک دوستان

فلوت سحرآمیز
کنسروحرفهاي من. نسیم قاضی زاده
صفحه اول مهم ترين روزنامه های جهان
چسب‌زخم - هادی‌مقدم‌دوست
باز نگار
کافه سايبر
فيلم نيوز
فیلمدونی
سي نت
آدم برفی ها
30 نما
سوره سينما
ایران فستیوال
سایت سینمایی پرشین استار
سينماي ما
اخبار هالیوود
قديمي ها
مرده نگار - عباس حبیبي
زن نوشت - پرستو دوکوهکی
کادوس - محمد مطلق
مجله فیروزه
مجله سی نت
خوشبختی...- محمدصالح‌علا
هفتان
بالاترین
تادانه - يوسف عليخاني
کافه انار - باقر تهرانی
لولیان - ليلي نيکونظر
روزانه - مهران بهروز فغانی
آزاده سهرابي
ايستگاه - رضا ولی زاده
آقازاده
چرک نويس - ندادهقانی
خبرنگار
هنوز
امیر مهدی حقیقت
خبرنگار ۲
یادداشت‌های‌نیک‌آهنگ کوثر
آق‌بهمن - بهمن‌دارالشفايی
media-beat - محمد‌رضا‌نوروز‌پور
حسن سربخشيان
مثل همه - يگانه خدامي
فيلم باز
نقطه، سرخط - شیما انتظاری
تحریریه خاموش -احمد جلالی
بهنام قلی‌پور
کافه تيتر - بهنام‌قلی‌پور.بی‌تاصالحی
محمدرضا شاهرخی نژاد
وب فتو -محمد توکلی
گرگ صابونی - مریم پالیزبان
بهروز مهری
حسن سربخشيان
علی آقاربيع
دجاوو - الهام طهماسبی
مسعود ده نمکی
نگاتیوهای سپید- احمد صبریان
طراحی گرافیک - علی بنام
گرگ بیابان - حسام مقامی کیا
ته خط - خسرو نقیبی
سیم آخر - حسین وحدانی
دل نوشته ها - امید نجوان
شُمال از شُمالِ غربی - محسن آزرم
کادوس - محمد مطلق
طراح گرافیک - حسین توکلی
عبور - چیستا یثربی
کبریا - چیستا یثربی
نقد فیلم - بهزاد دوران
مستغاثی دات کام - سعید مستغاثی
جن و پری
کوچه فرهنگ - سیدرضاصائمی
7تیر دات کام
سینمای ایران و جهان - امیررضا نوری پرتو
ماه هفت شب - بهاره رهنما
يادداشت هاي بي مخاطب - امید توشه
روزی روزگاری - حسن معظمی
خنده و فراموشی - ترانه عليدوستی
کلبه - شیده لالمی
مسعود بهنود
دکتر یونس شکرخواه
رو در رو - دکتر احمد توکلی
دکتر حسن نمك‌دوست
آخرین سکانس - فرهاد خالدار
فروغ من - ایلیا محمدی نیا
ماهی سیاه کوچولو - ساناز اقتصادی نیا
کافه وطن - بهنام صابر نعمتی
قلم های سرخ - امیر لعلی
غزلداستان - محسن فرجی
حرفه خبرنگار - فهیمه خضر حیدری
کتابخانه کوچک من
حرفهای یک جو
خرده خواب های خراب - مسعود بهارلو
سینما-امروز - محمد محمدیان
عشق سال های وبا - محمدعلی سعیدی
قلم های سرخ - امیر لعلی
ناصرمردانی
خبرآنلاین
برخورد خيلي نزديك - اسماعیل میهن دوست
سینما- محمد قنبری
سینما و دیگر هیچ
یک منتقد سینمای بیکار
دکتر سلاملینک های روزانه
لینک های روزانه

ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ
  RSS 2.0