Image and video hosting by TinyPic

درباره نمايش "شكلك" به كارگرداني كيومرث مرادي

 "حسن آقا شكلكت" کو؟

 

نمايش «شكلك» علاوه بر همه معايب و محاسنش يك اشكال عمده دارد كه اين اشكال هم در عرصه متن و هم در كارگرداني خود را نشان داده و آن انتخاب بازيگر نقش حسن شكلكي است.

 انتخاب "احمد ساعتچيان" به عنوان بازيگر نقش «حسن»- فارغ از توانائي‌هاي انكار ناشدني او-  انتخاب خطايي است. حسن شكلكي آن طور كه از اطلاعات نمايشنامه بر مي‌آيد يك نوچه درجه دوم براي شعبان بي‌مخ است و اين شخصيت قاعدتا بايد دليلي براي پيشرفت نكردنش در جمع جاهلان داشته باشد، عيبي، علتي و يا ضعفي! 
اما حسن شكلكي كه روي صحنه مي‌آيد، صداي غرا ، هيكل بي‌نقص ، جذبه‌ ،
 تيپ و چهره گيرايي دارد .  با اين هيبت حسن شكلكي خودش مي‌تواند يك شعبان بي‌مخ حسابي باشد. 
حتي اطلاعاتي كه خود متن در معرفي اين كاراكتر به ما مي‌دهد با آنچه مي‌بينيم همخواني ندارد. "عاليه كچل" - همسر حسن - جايي در غياب او وقتي مي‌خواهد مسخره بازي و لودگي در بياورد مي‌گويد: «من خوب
بلد  نيستم، حسن خوب بلده، وقتي شكلك در مياره و مجلس گرم مي‌كنه از خنده روده بر مي‌شي» (نقل به مضمون). اما حسن كه وارد مي‌شود آنقدر جدي و كلاسيک  طراحي شده كه اصلا به مخيله كسي نمي‌رسد، كه چنين آدمي بتواند مجلس گرم كند و با لودگي و مسخرگي امرار معاش كند. 
اسم نمايش «شكلك» است و نام كاراكتر اصلي «حسن شكلكي». اما شكلكي در شخصيت حسن ديده نمي‌شود. اين شخصيت در طول نمايش پرده‌خواني و نقالي مي‌كند، معركه مي‌گيرد اما شكلك در نمي‌آورد. 
حالا اين كه اصلا چرا پرده خواني و نقالي و معركه‌‌گيري مي‌كند به كنار، ولي مهم آن است كه آنقدر متشخص و با
هیبت و  جذبه است كه شكلك و ادا و لودگي جايی ندارد . از همين روست كه وقتي دست به سينه جلوي شعبون خان فرضي مي‌ايستد نمي‌توان باورش كرد. 
هر چه پانته‌آ بهرام قالب‌هاي تكراري‌اش را مي‌شكند و از هيچ حركتي براي درآمدن نقشش ابا ندارد، احمد ساعتچيان يخ‌هاي بدنش را آب نكرده و تنها با تعويض لباس انتظار دارد، ذهنيت تماشاگران را نسبت به خود عوض كند. به نظر مي‌رسد كارگردان نيز تلاش چنداني براي شكستن اين قالب هميشگي، آزار دهنده و مضر ساعتچيان به خرج نداده، چرا كه به سادگي مي‌شد با چند تمهيد ساده اين نقيصه نه چندان كوچك را رفع كرد.«حسن» حتي با بازي "احمد ساعتچيان" مي‌توانست يك نقص بدني و فيزيكي كوچك داشته باشد. مثلا «تك زباني» حرف بزند، يا يك لكنت ساده و جزيي داشته باشد، يا يك چشمش معيوب باشد، يا كمي پايش بلنگد و نقايصي از اين قبيل. همچنين شخصيت "حسن" در نمايش مي‌توانست با چند حركت ساده، بخش لوده و «شكلكي» شخصيتش را تامين كند. گرچه تنها يك بار موقعي كه حسن چادر به سر مي‌كند اين اتفاق مي‌افتد ولي قدر مسلم
این بسيار ناكافي است. 
به اين ترتيب «حسن شكلكي» حتي با بازي ساعتچيان مي‌توانست به آنچه در متن تصوير شده نزديكتر باشد و دلائل اينكه «حسن» يك نوچه بي‌اهميت، ‌فراموش شده و درجه چندم است را نيز پوشش دهد. «حسن» تنها در صورتي كه نحيف يا دچار نقص باشد، مي‌تواند در جمع جاهلان در حاشيه قرار گيرد و به حساب نيايد والا جاهلي اينچنين حتما بايد يا خود شعبون خان باشد، يا معاون اول او! 
انتخاب بازيگر، اولين برهه‌اي است كه كارگرداني آغاز مي‌شود و اولين قدم كارگردان در «بازنويسي متن» و ارائه قرائت جديد او از نمايشنامه است. كارگردان نمايش، گويا خود را مجبور و محدود به احمد ساعتچيان كرده و اين براي كارگرداني مثل مرادي امتياز مثبتي نيست. آدم‌هاي حرفه‌اي مثل آقاي احمد ساعتچيان و مرادي هم بايد بدانند  مي‌توان فرض را بر اين گذاشت كه، قرار نيست تمام نقش‌هاي
دنیا به فيزيك و صداي احمد ساعتچيان بيايد و قرار نيست احمد ساعتچيان براي تمام نقش‌هاي عالم مناسب باشد.

 

 


کیوان کثیریان
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

کیوان کثیریان


نویسندگان


آرشیو مطالب گذشته
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آبان ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱


Baznegar

لینک دوستان
لینک دوستان

فلوت سحرآمیز
کنسروحرفهاي من. نسیم قاضی زاده
صفحه اول مهم ترين روزنامه های جهان
چسب‌زخم - هادی‌مقدم‌دوست
باز نگار
کافه سايبر
فيلم نيوز
فیلمدونی
سي نت
آدم برفی ها
30 نما
سوره سينما
ایران فستیوال
سایت سینمایی پرشین استار
سينماي ما
اخبار هالیوود
قديمي ها
مرده نگار - عباس حبیبي
زن نوشت - پرستو دوکوهکی
کادوس - محمد مطلق
مجله فیروزه
مجله سی نت
خوشبختی...- محمدصالح‌علا
هفتان
بالاترین
تادانه - يوسف عليخاني
کافه انار - باقر تهرانی
لولیان - ليلي نيکونظر
روزانه - مهران بهروز فغانی
آزاده سهرابي
ايستگاه - رضا ولی زاده
آقازاده
چرک نويس - ندادهقانی
خبرنگار
هنوز
امیر مهدی حقیقت
خبرنگار ۲
یادداشت‌های‌نیک‌آهنگ کوثر
آق‌بهمن - بهمن‌دارالشفايی
media-beat - محمد‌رضا‌نوروز‌پور
حسن سربخشيان
مثل همه - يگانه خدامي
فيلم باز
نقطه، سرخط - شیما انتظاری
تحریریه خاموش -احمد جلالی
بهنام قلی‌پور
کافه تيتر - بهنام‌قلی‌پور.بی‌تاصالحی
محمدرضا شاهرخی نژاد
وب فتو -محمد توکلی
گرگ صابونی - مریم پالیزبان
بهروز مهری
حسن سربخشيان
علی آقاربيع
دجاوو - الهام طهماسبی
مسعود ده نمکی
نگاتیوهای سپید- احمد صبریان
طراحی گرافیک - علی بنام
گرگ بیابان - حسام مقامی کیا
ته خط - خسرو نقیبی
سیم آخر - حسین وحدانی
دل نوشته ها - امید نجوان
شُمال از شُمالِ غربی - محسن آزرم
کادوس - محمد مطلق
طراح گرافیک - حسین توکلی
عبور - چیستا یثربی
کبریا - چیستا یثربی
نقد فیلم - بهزاد دوران
مستغاثی دات کام - سعید مستغاثی
جن و پری
کوچه فرهنگ - سیدرضاصائمی
7تیر دات کام
سینمای ایران و جهان - امیررضا نوری پرتو
ماه هفت شب - بهاره رهنما
يادداشت هاي بي مخاطب - امید توشه
روزی روزگاری - حسن معظمی
خنده و فراموشی - ترانه عليدوستی
کلبه - شیده لالمی
مسعود بهنود
دکتر یونس شکرخواه
رو در رو - دکتر احمد توکلی
دکتر حسن نمك‌دوست
آخرین سکانس - فرهاد خالدار
فروغ من - ایلیا محمدی نیا
ماهی سیاه کوچولو - ساناز اقتصادی نیا
کافه وطن - بهنام صابر نعمتی
قلم های سرخ - امیر لعلی
غزلداستان - محسن فرجی
حرفه خبرنگار - فهیمه خضر حیدری
کتابخانه کوچک من
حرفهای یک جو
خرده خواب های خراب - مسعود بهارلو
سینما-امروز - محمد محمدیان
عشق سال های وبا - محمدعلی سعیدی
قلم های سرخ - امیر لعلی
ناصرمردانی
خبرآنلاین
برخورد خيلي نزديك - اسماعیل میهن دوست
سینما- محمد قنبری
سینما و دیگر هیچ
یک منتقد سینمای بیکار
دکتر سلاملینک های روزانه
لینک های روزانه

ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ
  RSS 2.0